Meslek Maaşları

2024 Zabıt Katibi Maaşları, Zabıt Katibi Başvuru Şartları

Zabıt Katibi Maaşları Zabıt Katibi Ne İş Yapar

Meslek maaşları yazılarımızda bu sefer zabıt katibi maaşları ile karşınızdayız. Genellikle adliyelerde çalışan zabıt katipleri, farklı kurumlarda da istihdam edilebilmektedir. 2024 yılında da yeni alımlarla zabıt katipliği kadro genişlemesine gidiyor. Peki 2024 zabıt katibi maaşları ne kadar oldu? Zabıt katibi maaşlarına yeni zam ne zaman gelecek? Zabıt katibi kimdir? Ne iş yapar?

Zabıt Katibi Kimdir Ne İş Yapar?

Zabıt kâtibi, bir kurumda veya mahkemede resmi işlemleri takip eden, toplantı tutanaklarını hazırlayan ve resmi yazışmaları düzenleyen görevliye verilen addır. Zabıt kâtibi, aşağıdaki alanlarda görev yapabilir:

Tutanak Tutma: Zabıt kâtibi, toplantıların ve görüşmelerin tutanaklarını hazırlar. Toplantıda konuşulanları, kararları ve alınan önemli bilgileri eksiksiz bir şekilde kaydeder.

Resmi Yazışmaların Hazırlanması: Zabıt kâtibi, kurum veya mahkeme adına resmi yazışmaları hazırlar. Bu yazışmalar arasında dilekçeler, davet mektupları, raporlar, bildiriler ve diğer resmi belgeler yer alır. Resmi yazıların düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması gibi süreçleri yönetir.

Evrak Düzenleme ve Arşivleme: Zabıt kâtibi, gelen ve giden evrakları düzenler ve arşivler. Bu süreçte evrakların kategorize edilmesi, numaralandırılması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde bulunabilmesi için düzenli bir sistem oluşturulması önemlidir.

Ofis İşleri Yönetimi: Zabıt kâtibi, ofis içi işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu, dosyaların düzenlenmesi, ofis malzemelerinin yönetimi, randevu takibi, telefon trafiği ve misafir karşılamayı içerebilir.

İletişim ve Koordinasyon: Zabıt kâtibi, kurum içindeki veya dışındaki diğer personel, müşteriler veya ziyaretçilerle iletişim kurar ve koordinasyon sağlar. Gerekli durumlarda ilgili kişilere yönlendirme yapar veya soruları yanıtlar.

Mahkeme Duruşmalarına Katılım: Zabıt kâtibi, mahkemede duruşmalara katılır ve duruşma sürecini takip eder. Duruşmalardaki ifadelerin, kararların ve delillerin doğru bir şekilde kaydedilmesinden sorumludur.

Hukuki Araştırma ve Yardımcı Hizmetler: Zabıt kâtibi, hukuk alanında araştırma yapabilir, dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olabilir ve diğer hukuki işlemlerde destek sağlayabilir.

Bu alt başlıklar, zabıt kâtibinin genel olarak yerine getirdiği görevleri ve sorumlulukları temsil etmektedir. Ancak, görevler ve yetki alanları kurumdan kuruma ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

k_23140611_Mahkeme-salonu2
Zabıt Katibi Maaşları

Mahkemelerde Zabıt Katipleri Ne İş Yapar?

Mahkemelerde zabıt kâtipleri, mahkeme süreçlerini takip eden ve tutanakları hazırlayan görevlilerdir. İşte mahkemelerde zabıt kâtiplerinin yaptığı işler:

Duruşma Tutanaklarını Hazırlama: Zabıt kâtipleri, mahkeme duruşmalarının tutanaklarını hazırlar. Duruşma sırasında yapılan konuşmaları, tanıkların ifadelerini, avukatların savunmalarını ve hakimin kararlarını ayrıntılı bir şekilde kaydederler. Bu tutanaklar, mahkeme kararlarının yazılmasında ve gerekirse temyiz sürecinde kullanılır.

Delil ve Belgelerin Kaydını Yapma: Mahkemelerde sunulan delillerin ve belgelerin kaydını tutmak zabıt kâtiplerinin görevidir. Bu, tanıkların ifade ettiği belgelerin tanıtılması, delillerin mahkeme dosyasına eklenmesi ve mahkeme heyetinin delilleri incelemesi için düzenlemeler yapılmasını içerir.

Mahkeme Kararlarını Yazma: Mahkeme kararlarını zabıt kâtipleri, hakimin talimatları doğrultusunda yazılı hale getirir. Bu, mahkeme sürecinin sonunda verilen kararın tüm ayrıntılarını içeren bir belgenin oluşturulmasıdır. Kararın doğru bir şekilde yazılması, kararın ilgili taraflara tebliğ edilmesi ve gerektiğinde temyiz sürecinde kullanılabilmesi için önemlidir.

Mahkeme Evraklarının Düzenlenmesi: Mahkeme dosyalarının düzenli bir şekilde tutulması ve arşivlenmesi zabıt kâtiplerinin sorumluluğundadır. Bu, evrakların numaralandırılması, sınıflandırılması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde bulunabilmesi için düzenli bir sistem oluşturulmasını içerir.

Bu görevler, mahkemelerde zabıt kâtiplerinin genel olarak yerine getirdiği işleri ve sorumlulukları yansıtmaktadır. Ancak, mahkeme türüne ve ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak bazı farklılıklar görülebilir.

2024-Zabit-Katibi-Maaslari
2024 Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt Katibi Başvuru Şartları Nelerdir?

Zabıt katibi maaşlarını merak edenler için önce zabıt katibi başvuru şartlarını bilmek gerekiyor. Kimler zabıt katibi olabilir? Başvuru şartları nelerdir?

İşte 2024 zabıt katibi başvuru şartları;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü itibariyle 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; 35 yaşını bitirmemiş olmak

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

h) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

ı) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

2024 Zabıt Katibi Maaşları

Zabıt katibi maaşları her yıl yılda iki sefer olmak üzere yeniden düzenlenir. Enflasyon rakamlarına göre düzenlenen maaşlar sonrası 2024 yılı ocak ayından itibaren;

Ortalama olarak lise mezunu zabıt katibi maaşları 11.500 TL’den başlıyor.

Ortalama olarak lisans mezunu zabıt katibi maaşları 12.000 TL’den başlıyor.

Lisans mezunu 9/1 memur maaşı 12.134 TL oldu.

2024 Ortalama zabıt katibi maaşları 12.000 TL ile 17.000 TL arasında değişmektedir.

2024 hemşire maaşları için tıklayın.

gfl

Merhabalar, ben Volkan. Güncelfiyatlistesi.com.tr sitesini merak edilen ürün ve hizmetlerin en güncel fiyatlarına kolaylıkla erişebilmeniz merak ettiğiniz tüm soru ve sorunlara yanıt bulabilmeniz için faaliyete geçirdim. İnşaat malzemeleri, araba fiyatları, alkol fiyatları v.b. bir çok ürün ve hizmetin güncel fiyatlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz hizmet ve ürün adını arama kısmına yazarak en güncel fiyatlarını görebilir bilgi sahibi olabilirsiniz. 2023 güncel fiyat listeleri için ilk adresiniz kesinlikle guncelfiyatlistesi.com.tr olmalıdır. Bunun yanı sıra büyük markaların her şehirdeki bayilerinin iletişim bilgilerini de sizler için paylaşıyor olacağız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu